Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Regulamin Działu dla Dorosłych

Regulamin Działu dla Dorosłych

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie

 

PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

 

Do wypożyczalni mogą zapisywać się osoby od 15 roku życia.

Przy zapisie zgłaszający się powinien:

-      Okazać dowód tożsamości

-      Przeczytać regulamin

-      Złożyć podpis na karcie czytelnika i na karcie zobowiązania

Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Czytelnik jest zobowiązany zgłaszać każdą zmianę adresu zamieszkania.

 

Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta i gminy pobiera
się przy zapisie kaucję w wysokości 30,00 zł. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję,
rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekarza na trzy dni przed terminem rezygnacji.

 

Z czytelni mogą korzystać stali czytelnicy oraz osoby niezarejestrowane.

Zgłaszający się składa u dyżurnego bibliotekarza dowód tożsamości.

W czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazaniami dyżurnego bibliotekarza.

W czytelni obowiązuje cisz; nie można palić papierosów, spożywać posiłków, używać telefonów komórkowych.

 

WYPOŻYCZANIE

 

Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 6 książek na okres jednego miesiąca.

Okres wypożyczenia książki może być przedłużony na prośbę czytelnika o następny miesiąc, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.

W wypożyczalni stosuje się wolny dostęp do półek.

Rejestr wypożyczeń i zwrotów (na karcie czytelnika) prowadzi bibliotekarz.

Czytelnik korzystający z biblioteki winien pozostawić teczki wierzchnią odzież w wyznaczonym na ten cel miejscu.

 

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

Czytelnik, który przetrzymuje książki ponad termin jednego miesiąca otrzymuje upomnienie zwykłe. Jeśli mimo tego wezwania czytelnik nie zwróci książek

w ciągu kolejnych dwóch tygodni, bibliotekarz wysyła kolejne upomnienie zwykłe. Trzecie i ostatnie upomnienie wysyła się listem poleconym.

Za upomnienia zwykłe pobiera się opłaty w wysokości 3,50 zł. za upomnienia polecone 8,00 zł.

Bibliotekarz zastrzega sobie prawo oddania windykacji zaległości firmie specjalistycznej, przy braku reakcji czytelnika na trzy kolejne upomnienia.

 

ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 

Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę wraz z kosztem jej oprawy. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe czytelnik powinien uiścić opłatę:

-      Za jedną zgubioną lub zniszczoną książkę wydaną do końca 2000 r. przyjmuje się wartość rynkową książki, ale nie mniej niż 20,00 zł.

-      Za książkę wydaną po 2000 r. przyjmuje się pięciokrotną wartość zakupu, ale nie mniej niż 30,00 zł.

-      Za zgubione lub zniszczone czasopismo pobiera się opłatę równą cenie zakupu.

 

KORZYSTANIE ZE ZBIOEÓW W BIBLIOTECE

 

W czytelni można korzystać z czasopism wyłożonych na regałach oraz z książek i czasopism podanych przez bibliotekarza z magazynku.

W czytelni nie stosuje się wolnego dostępu do półek z książkami. Księgozbioru z czytelni nie wypożycza się do domu, ani nie wynosi się poza obręb czytelni.

Książki wybrane z katalogu czytelnik otrzymuje od bibliotekarza i zwraca bibliotekarzowi dyżurnemu.

Wykorzystane tytuły czytający wpisuje do rejestru odwiedzin w czytelni, następnie odbiera pozostawiony dowód tożsamości.

 

Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po zgłoszeniu u bibliotekarza.

W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, czytelnik nie może korzystać z czytelni.

 

 

PORADY I INFORMACJE

 

Czytelnik może zwracać się do  dyżurnego  bibliotekarza o informacje dotyczące książek, zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki, co do pracy z książką.

Czytelnik poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku, może kopiować rysunki, schemat, plany, mapy itp. (aparatem fotograficznym, telefonem itp.) tylko po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem dyżurnym.

 

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 

Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

Korzystanie z zbiorów specjalnych (ryciny, mapy itd.) wymaga szczególnej uwagi, aby nie narazić ich na uszkodzenia.

 

ŻYCZENIA I ZAŻALENIA CZYTELNIKÓW

 

Życzenia i zażalenia należy zgłaszać dyrektorowi biblioteki. Tytuły poszukiwanych materiałów, których biblioteka nie posiada, należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

Korzystając z czytelni zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Niestosujący się do przepisów regulaminu może, na mocy decyzji dyrektora biblioteki,

utracić czasowo prawo do korzystania z biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania decyzji biblioteki do Burmistrza Łobza.

 

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste czytelnika pozostawione bez opieki.

 

Osoby w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będące pod wpływem środków odurzających nie będą obsługiwane.

 

Łobez 01.02.2018 r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.